Επαναπατρισμοί

 

Γραφεία Τελετών Καραμποΐκης - Γεωργιόπουλος

 

 
Η δύσκολη στιγμή της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου ακολουθείται από διάφορες διαδικασίες, που είναι αδύνατον για το άτομο που έχει την ευθύνη τους, να τις αναλάβει, ειδικότερα όταν ο θάνατος συμβεί σε χώρα του εξωτερικού. Σε περίπτωση θανάτου στο εξωτερικό που επιθυμείτε η ταφή του νεκρού στην Ελλάδα το γραφείο τελετών αναλαμβάνει την παραλαβή της σορού από το αεροδρόμιο, την τελετή και την κατασκευή του τάφου.

Σε περίπτωση που θέλει να παρευρεθεί και η οικογένεια προγραμματίζουμε τα εισιτήρια, τη διαμονή, τις μετακινήσεις καθώς και την παραμονή της σορού σε κοιμητήριο, έως την άφιξη της οικογένειας. Το γραφείο τελετών αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για τη διαδικασία του επαναπατρισμού της σορού. Το γραφείο μας ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( Π.Ο.Υ.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σέβεται αντίστοιχα, τις θρησκευτικές απαιτήσεις του εκλιπόντος.

Σας παραθέτουμε κάποιες πληροφορίες που πιστεύουμε πως θα χρειαστείτε σε περιπτώσεις που η επιθυμία του νεκρού ή της οικογένειάς του είναι η ταφή του στην Ελλάδα.

  • Παραλαμβάνουμε τη σορό.
  • Μεταφέρεται σε ψυκτικό θάλαμο κοιμητηρίου.
  • Αναλαμβάνουμε την πραγματοποίηση της νεκροψίας αν αυτό απαιτείται.
  • Συνεχίζουμε με την δήλωση του θανάτου και με την έκδοση των αδειών που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά του νεκρού στην Ελλάδα.
  • Μεταφράζονται όλα τα αναγκαία έγγραφα σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας προορισμού ή μέσω του υπουργείου Εξωτερικών.
  • Προσφέρουμε καύση της σορού (αν αυτό ζητηθεί) και παραδίδουμε την τεφροδόχο στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.