Επαναπατρισμοί

 

Γραφεία Τελετών Καραμποΐκης - Γεωργιόπουλος

 

 
Η δύσκολη στιγμή της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου ακολουθείται από διάφορες διαδικασίες, που είναι αδύνατον για το άτομο που έχει την ευθύνη τους, να τις αναλάβει, ειδικότερα όταν ο θάνατος συμβεί σε χώρα του εξωτερικού. Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες επιστροφής στον τόπο καταγωγής.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.